maandag 13 januari 2020

Wat je 's nachts zegt tussen twee steden

Boeken? En het lezen van boeken? Soms maak je vanuit het niets een inhaalbeweging. Omdat je aandacht, zoals zo vaak, diffuus was en je ze


niet eens hebt opgemerkt op het ogenblik van hun publicatie, zijn er boeken waarvan je later zeggen kunt dat je ze kompleet hebt gemist toen ze verschenen. Om de één of andere reden aan jou voorbij gegaan. Boven is het stil bijvoorbeeld. Het debuut van Gerbrand Bakker.
Of nog zoveel eerder, iets van lang, lang geleden. Iets van pakweg John Roderigo Dos Passos. Nee, niet eens de stream of consciousness van Manhattan Transfer. Maar iets stijvers, iets als The theme is freedom. Vrijheid is het thema... Zo is dat.Een andere keer moet het van "buiten" komen. Iemand tikt je jaren na datum aan met een boek dat Austerlitz van W.G. Sebald blijkt te zijn. Moet je lezen!

Maar eigenlijk doen inhaalbewegingen er maar weinig toe. Vaak is het die mooie achteloosheid van wie jong is en dat niet meer weet die je achterom doet grijpen. Met de willekeur als van het vallen van bladeren in oktober. Een cover die je aantrekt... Een boek van een dichter bovendien, Francis Dannemark. En met een titel die je ervaart als niet te evenaren. Enkel en alleen om die titel: 'Wat je 's nachts zegt tussen twee steden'.  Ja dus!

('De man met de leesbril', blauwe notitie, do 13/10/2011)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten